เปิดติดไม่ออกภาพ

โน๊ตบุ๊ค Dell N4010 เปิดติดไม่ออกภาพ หาดใหญ่

โน๊ตบุ๊ค Dell N4010 เปิดติดไม่ออกภาพ หาดใหญ่

โน๊ตบุ๊ค Dell N4010 ท่านลูกค้ายกเข้ามาซ่อมกับหาดใหญ่คอม […]

ชิพการ์ดจอเสีย หาดใหญ่คอมซ่อมได้

ชิพการ์ดจอเสีย หาดใหญ่คอมซ่อมได้

เครื่องน้องโจ ยกเข้ามาด้วยอาการเปิดติดไม่ออกภาพ เพราะเค […]