Macbook Pro อยากติดตั้งWindows7

Macbook Pro อยากติดตั้งWindows7

ขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจ หาข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต เพื่อหาร้านที่สามารถติดตั้งWIndows7 บนMacbook Pro มั่นใจยกเข้ามาหาดใหญ่คอม ใช้เวลาไม่นานเพราะน้องต้องเดินทางกลับสตูล หาดใหญ่คอมเราพร้อมบริการท่านลูกค้า ติดตั้งWindows7 และOffice เพื่อความสะดวกในการทำรายงานส่งอาจารย์ ขอบพระคุณครับ
———————–
สนใจติดต่อ 081-2764734

IMG_0806 IMG_0807 IMG_0808 IMG_0809 IMG_0810